Бараа буцаах журам

Хүргэлтийн ажилтан бараа бүтээгдэхүүн хүргэж өгөхдөө бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо ширхэг, үнийн дүн, зарагдсан өдрийн он сарыг бичсэн падааныг худалдан авагчид болон санхүүгийн албанд тус тус хүлээлгэнэ өгнө. Бараа бүтээгдэхүүн солих болон буцаах хүсэлтийг худалдан авагч тухайн барааны баталгаат хугацаа дуусаагүй үед, хэрэв баталгаат хугацаагүй тохиолдолд худалдаа худалдан авсан цагаас хойш 24 хоног дотор гаргах эрхтэй. Хүсэлт гаргахдаа тооцооны хуудсыг авчирна.

Бараа буцаах тохиолдолд:

Үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй, чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд хүсэлт бичин өгнө. Хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж Yours.mn онлайн худалдааны системийн зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд буцаагдсан барааны үнийн дүнгээс үйлчилгээний хөлс болох 10.000 хүртэлх төгрөгийг хасан бодож мөнгийг буцаан олгоно. Бараа бүтээгдэхүүн солиулах тохиолдолд:

Бараа бүтээгдэхүүн дараах тохиолдолд солиулж болно.

  • Размер, өнгө буруу.
  • Үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй.
  • Хадгалалтын хугацаа дууссан.

Бараа бүтээгдэхүүн буцаахгүй байх нөхцөл:

  • Онцлогтой бараа буюу дотуур хувцас болон энэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүн.
  • Тооцооны хуудасгүй тохиолдолд.
  • Хэрэглэгчийн буруу хэрэглээнээс эсвэл санамсар болгоомжгүйгээс үүдэн гарсан гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн.
  • Бараа буцаалтын хугацаа хэтэрсэн Бараа захиалгаар худалдан авсан тохиолдолд тус тус буцаахгүй болно.
  • Захиалгаар ирэх бараанд дээрх заалт хамаарахгүй ба буцаах боломжгүй юм.